Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUS Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUS

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUS

Skyriuje teikiamos paslaugos lankytojams nuo 18 metų ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Vilniaus mieste.

        

Paslaugos teikiamos  I-V dienomis 6.45 iki 15.30 val.

 

Dienos socialinės globos skyriuje teikiamos paslaugos:

 • maitinimo;
 • pavėžėjimo (Vilniaus miesto ribose);
 • informavimo;
 • konsultavimo.

 

Vykdomos veiklos:

 • rankdarbių;
 • dailės;
 • keramikos užsiėmimai;
 • kompiuterinio raštingumo;
 • pažintinė;
 • kasdieninių savitvarkos įgūdžių palaikymo;
 • socialinių įgūdžių palaikymo.

 

         Tėvai (globėjai/rūpintojai) dėl dienos socialinės globos paslaugų teikimo prašymą teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui.

 

Pateikia šiuos galiojančius dokumentus:

 • prašymą paslaugoms gauti,
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);
 • neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos kopiją arba medicininės socialinės ekspertizės komisijos (MSEK) pažymos kopiją;
 • gydytojo medicinos dokumentų išrašą („Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, forma Nr. 027/a), kuri turi būti ne senesnė nei 3 mėnesių iki paslaugos kreipimosi;
 • pažymos dėl specialiųjų nuolatines slaugos (SPS-1 forma) poreikių nustatymo kopiją;

esant poreikiui gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus.