Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | FORMALUSIS PROFESINIS MOKYMAS Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | FORMALUSIS PROFESINIS MOKYMAS

FORMALUSIS PROFESINIS MOKYMAS

          Vilniaus Verkių mokykloje — daugiafunkciame centre vykdomos formaliojo profesinio mokymo programos, skirtos specialiųjų poreikių asmenims:

1. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinė profesinio mokymo programa.
Baigus programą suteikiama dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikacija.

2. Floristo modulinė profesinio mokymo programa.
Baigus programą suteikiamai floristo kvalifikacija.

Programos trukmė – 3 metai.

Mokiniams yra skiriamas maitinimas.

Mokiniai iš rajonų nemokamai apgyvendinami Mokyklos-daugiafunkcio centro bendrabutyje.

Priėmimas į mokyklą vykdomas per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti sistemą (LAMA BPO).

Registracija http://profesinis.lamabpo.lt/

           2021 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminai.