Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | Misija ir vizija Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | Misija ir vizija

Misija ir vizija

MISIJA

Švietimo įstaiga, teikianti kokybišką individualizuotą mokymą, tenkinanti mokinių saviraiškos ir užimtumo poreikius, plėtojanti gyvenimui reikalingas kompetencijas, puoselėjanti visą gyvenimą trunkančio mokymosi nuostatas.

VIZIJA

Šiuolaikiška, saugi, atvira kaitai, atliepianti bendruomenės poreikius, puoselėjanti tradicijas bei savitumą įstaiga, kurios veikla orientuota į visapusišką asmens ugdymą ir profesinį tobulėjimą.