Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | Teikiamos paslaugos mokiniams Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | Teikiamos paslaugos mokiniams

Teikiamos paslaugos mokiniams

Apgyvendinimas

 

         Vilniaus Verkių mokyklos – daugiafunkcio centro bendrabutyje darbo dienomis nemokamai apgyvendinami Mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai iš Vilniaus bei kitų Lietuvos rajonų.

         Mokiniams, gyvenantiems bendrabutyje, skiriamas 4 kartų per dieną nemokamas maitinimas iš valstybės biudžeto.

         Vilniaus mieste gyvenantys mokiniai priimami į bendrabutį, jeigu:

    1. tėvai dirba pamaininį darbą (pateikus pažymą iš darbovietės);
    2. tėvai turi neįgalumą (pateikus neįgalumo pažymėjimą);
    3. vaikai patiriantys socialinę atskirtį, iš socialinės rizikos grupės šeimų, neturintys patenkinamų sąlygų ugdytis namuose (Vaiko teisių apsaugos skyriaus, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus, atvejo vadybininko teikimu);
    4. mokiniai, dėl turimų sutrikimų, neturintys galimybės atvykti ar būti pavežami kiekvieną dieną į mokyklą;
    5. mokiniai, kurių šeimose po nelaimingų atsitikimų susiklostė sunkios gyvenimo sąlygos (seniūnijos teikimu).

Pavėžėjimas

       

         Mokinių pavėžėjimas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Švietimo įstatymu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-09-16 sprendimu Nr. 1-224 patvirtintu Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu.

        

         Pavėžėjimas organizuojamas Mokykloje-daugiafunkciame centre mokiniams besimokantiems pagal priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas.

        

         Tėvai (globėjai, rūpintojai) Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriui ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 10 d. teikia prašymą dėl pavėžėjimo organizavimo (prašymas dėl pavėžėjimo).

 

         Pavėžėjimo išlaidos kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto.

 

         Mokinius į Mokyklą-daugiafunkcį centrą veža VšĮ „Vilties akimirka“ ir mokyklinis autobusas.

 

         Savivaldybė kompensuoja kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems 9-12 klasių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas ir darbo dienomis važiuoja į Mokyklą-daugiafunkcį centrą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu. Tėvai (globėjai, rūpintojai) Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriui ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 10 d. teikia prašymą dėl važiavimo išlaidų kompensavimo (prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo). Kartu pridedama pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

 

         Važiavimo išlaidos kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto.

 

         Atmintinė tėveliams ir mokytojams dėl vaikų pavėžėjimo.