Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | Misija vizija filosofija Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | Misija vizija filosofija

Misija vizija filosofija

MISIJA

Švietimo įstaiga, teikianti kokybišką individualizuotą mokymą, tenkinanti mokinių saviraiškos ir užimtumo poreikius, plėtojanti gyvenimui reikalingas kompetencijas, puoselėjanti visą gyvenimą trunkančio mokymosi nuostatas.

VIZIJA

Šiuolaikiška, saugi, atvira kaitai, atliepianti bendruomenės poreikius, puoselėjanti tradicijas bei savitumą įstaiga, kurios veikla orientuota į visapusišką asmens ugdymą ir profesinį tobulėjimą.

Filosofija
Matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis. (Antuanas de Sent Egziuperi)

Prioritetai
1. Siekti ugdymo kokybės, kiekvieno mokinio galimos asmeninės pažangos.
2. Atviras, kūrybingas, siekiantis kokybės ir atsakingas Mokykla-daugiafunkcis centras visai bendruomenei.
3. Mokyklos-daugiafunkcio centro kultūros puoselėjimas, kuriant saugias ir skatinančias kūrybiškumą edukacines erdves.
4. Visapusis asmens ugdymas ir profesinis tobulėjimas.