Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | Savivalda Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | Savivalda

Savivalda

Mokyklos-daugiafunkcinio centro taryba:

Pirmininkė - Zina Driukienė, logopedė, specialioji pedagogė, mokytojų tarybos atstovė

Sekretorė - Daiva Kaulakienė, mokytoja, mokytojų tarybos atstovė

Nariai:

Loreta Grin – mokytoja, mokytojų tarybos atstovė

Irina Figurskaja – slaugytoja, vietos bendruomenės atstovė

Valentina Kutko – mokytojo padėjėja, vietos bendruomenės atstovė

Markas Paura – socialinio darbuotojo padėjėjas, vietos bendruomenės atstovas

Gražvydas Šipkauskas – tėvų atstovas

Vaida Strukovskienė – tėvų atstovė

Leonidas Konopliovas – tėvų atstovas

Metodinė taryba:
Pirmininkė - Agnė Kiselytė,

Sekretorė - Elena Minkutė.

Nariai:

Jadvyga Švolkienė

Daiva Kaulakienė

Darbo taryba:

Pirmininkas - Yury Goldobin

Sekretorė - Daiva Kaulakienė

Narė - Rasa Tarleckienė

Vaiko gerovės komisija:

Komisijos pirmininkė – Ramunė Belickienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Greta Sinkevičienė, socialinė pedagogė

Komisijos sekretorė – Greta Kontautaitė, logopedė

Nariai:

Jurgita Ivaškevičienė  – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Daiva Talutytė – psichologė

Zina Driukienė – logopedė

Asta Sinkevičienė – auklėtoja

Rolandas Leskevičius – mokytojas

Irina Figurskaja – slaugytoja

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos organizavimo tvarkos aprašas