Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | Kontaktai Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcis centras | Kontaktai

Kontaktai

Vadovybė

Šarūnas Gerulaitis

Šarūnas Gerulaitis

Direktorius

sarunas.gerulaitis@verkiumokykla.lt

+370 607 75611

Darbo grafikas

Metų veiklos ataskaita

Jurgita Ivaškevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
(pradinis, pagrindinis ir socialinių įgūdžių ugdymas, pagalba mokiniui specialistai)

jurgita.ivaskeviciene@verkiumokykla.lt

+370 674 40823

Darbo grafikas

Ramunė Belickienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
(ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, profesinis mokymas, neformalus vaikų švietimas)

ramune.belickiene@verkiumokykla.lt

+370 612 73529

Darbo grafikas

Romas Legavičius

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

romas.legavicius@verkiumokykla.lt

+370 614 29062

Darbo grafikas

Rasa Tarleckienė

Socialinis darbuotojas

rasa.tarleckiene@verkiumokykla.lt

+370 603 48748

Specialistai

Zina Driukienė

Logopedas

zina.driukiene@verkiumokykla.lt

Greta Kontautaitė

Logopedas

greta.kontautaite@verkiumokykla.lt

Elena Minkutė

Logopedas

elena.minkute@verkiumokykla.lt

Daiva Talutytė

Psichologas

daiva.talutyte@verkiumokykla.lt

Greta Sinkevičienė

Socialinis pedagogas

greta.sinkeviciene@verkiumokykla.lt

Irina Figurskaja

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

irina.figurskaja@vvsb.lt

Yury Goldobin

IT specialistas

it.specialistas@verkiumokykla.lt